Вакантные места для приема (перевода)

О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ:

Комплектование на 2021-2022 учебный год:

 

Ф.И.О. классного руководителя

класс

Кол-во учащихся на 01.09.2021

1

Удалова Н.А.

28

2

Борисова Д.А.

27

3

Пахомова Т.В.

28

4

Киселева Е.В.

28

5

Шигина Е.В.

30

6

Никитина Н.И.

31

7

Широкова М.В.

29

8

Маркина Е.В.

2г кро

15

9

Липу Н. А.

25

10

Афанасьева О.Н.

27

11

Платонова Т. В.

28

12

Беспалова Н.Е.

25

13

Махайкова Т.А.

25

14

Вершинина О.А.

17

15

Майорова Т.В.

26

16

Смирнова Е.Е.

25

17

Лапшинова С.Н.

26

18

Шурыгина И.Е.

5г кро

14

19

Кручинина В.В.

5д кро

14

20

Панфилова Н.Ф.

25

21

Галимова С.А.

25

22

Харитонова М.В.

22

23

Маркин Б.А.

29

24

Данилова Ц.С.

31

25

Еремкина Ю.Н.

28

26

Батранина О. А.

7г кро

10

27

Буза И.А.

25

28

Кузнецова И.Е.

25

29

Калинина В. И.

25

30

Ларина С.А..

8г кро

15

31

Сулимова О.Н.

33

32

Морозова А.В.

31

33

Савинова А.О.

32

34

Харина Ю.А.

9г кро

14

 

Вакантных мест нет